Desatero
Společenství věřících působící v malebném kraji Sedlčanska.
Adventisté, Sedlčany, CASD, Sbor, Radim Passer, sobota,
2376
page-template-default,page,page-id-2376,page-child,parent-pageid-2731,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.5.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Znáte DESATERO?

„Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“

(1J 4,8)

Podle Ježíše je celá Bible (včetně Desatera) shrnuta v těchto dvou myšlenkách:

1. Milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

2. Milovat bližního jako sebe samého.

Bůh je láska. Všechno, co Bůh dělá, dělá z lásky, která je jeho podstatou. Podstatou Božího zákona je láska. Princip (láska) je vždycky nad zákonem. Za vším, co Bůh říká, hledej vždy princip lásky.

Víte, že…? Desatero v původním hebrejském jazyce není psáno jako rozkaz (musíš, nesmíš), ale oznamovacím způsobem. Tzn.: Když máš Boha na prvním místě ve svém životě, pak nežiješ na úkor druhého a nezabíjíš, nekradeš, nelžeš, … (oznamovací způsob).

DESATERO

Boží morální zákon

Milovat Boha

1. Boha máš na prvním místě

ve svém životě

„Nato Bůh vyhlásil svému lidu všechny následující zákony: ‚To já, Hospodin, jsem váš jediný Bůh, vždyť jsem vás vysvobodil z otroctví v Egyptě. Proto nebudete uctívat žádné jiné Bohy.‘“ (Ex 20,1–3)

2. Nezobrazuješ si Boha

a neklaníš se tomu

„Nebudete si vytvářet napodobeniny čehokoliv v nebi, na zemi nebo hluboko pod zemí. Nebudete nic takového uctívat ani se před tím ponižovat, vždyť vaše úcta náleží jedině mně, Hospodinu, vašemu Bohu.

Jestliže se někdo ode mě odvrátí, zhoubné důsledky jeho odpadnutí ponese ještě čtvrtá generace jeho potomků. Avšak ti, kdo mě milují a respektují má nařízení, se budou těšit mé přízni po tisíce generací.“ (Ex 20,4–6)

3. Neděláš Bohu ostudu

svým chováním

„Nebudete lehkovážně zneužívat jméno Hospodina, svého Boha. Každý, kdo by tak činil, se sám vyřazuje z jeho přízně a přivolává na sebe trest.“ (Ex 20,7) Jméno = charakter.

4. Sobota

je den odpočinku a bohoslužby

„Pamatujte také, že máte světit sobotní odpočinek. Šest dní věnujte práci, ale sedmý den odpočívejte, protože sobotní čas patří mně, vašemu Hospodinu a Bohu. V sobotu nepracujte a nezaměstnávejte ani své blízké, služebníky, cizince ani zvířata. Vždyť i já sám, Hospodin, jsem stvořil nebe a zemi s mořem a všemi živočichy za šest dní. Sedmý den jsem odpočíval. Proto jsem jako Bůh vesmíru udělil sobotě zvláštní význam a prohlásil ji za svatou.” (Ex 20,8–11)

Milovat člověka

5. Respektuješ své rodiče

„Prokazujte úctu a respekt svým rodičům, abyste dlouho a šťastně žili v zemi, kterou vám jako váš Hospodin a Bůh dávám.“ (Ex 20,12)

6. Nezabíjíš

„Nebudete se dopouštět vraždy.“ (Ex 20,13)

7. Sex

máš (ode mne) do manželství

„Nedopustíte se rovněž smilstva.“ (Ex 20,14)

8. Nekradeš

„Veškerý majetek vašich bližních pro vás bude nedotknutelný.” (Ex 20,15)

9. Nelžeš

„Pomluvy a lživá svědectví proti vašim blízkým vám budou cizí.“ (Ex 20,16)

10. Nezávidíš

„Nebude vás sžírat závist a touha po cizím majetku, partnerovi nebo služebnictvu a zvířatům. Nebudete dychtit vůbec po ničem, co patří někomu jinému.“ (Ex 20,17)

Představte si, že žijete ve světě, kde všichni žijí v souladu s principy Desatera. Ve světě, kde se nezávidí, nepomlouvá, nezahýbá, nekrade, …

Závažnost Desatera

Desatero vyjadřuje Boží charakter lásky, je stále platným „právním kodexem“, podle kterého bude spravedlivě souzen život každého z nás. Ve světle Desatera jsme ale všichni vinni. Bůh však z lásky k lidem nabízí odpuštění a také svou moc ke změně našich charakterů.

„Za jeho poselství se rozhodně nestydím. Vždyť ono může zachránit každého, kdo mu uvěří; nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil dosud bez Boha.“
(Ř 1,16)

Využiji toho?