Věrohodnost bible
Společenství věřících působící v malebném kraji Sedlčanska.
Adventisté, Sedlčany, CASD, Sbor, Radim Passer, sobota,
2353
page-template-default,page,page-id-2353,page-child,parent-pageid-2721,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Věrohodnost BIBLE

Co je Bible?

Bible je kniha, obsahující 66 knih. Dělí se na Starý zákon a Nový zákon. Bible je dopis milujícího Boha lidem. Říká se jí také Písmo svaté, Písmo nebo Kniha knih.

Co v ní je?

Proč byla dána Bible?

Abychom poznali Boha a měli s Ním osobní zkušenost. Bůh je zdrojem života. Odchodem od Něj jsme se stali smrtelní. Návratem k Bohu získáme život.

„A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ (J 17,3)

Abychom nebyli závislí na tom, co říká církev a co si kdo myslí, dal Bůh lidstvu Bibli. Ta je objektivně už po tisíce let stejná. V ní můžeme vyčíst, jak Bůh jedná s lidmi a jaký je plán záchrany.

Která Bible je ta správná?

Obsah všech Biblí je stejný, rozdíl je jen v překladu.
Slova se liší, význam je u všech stejný.

Pro představu text 1J 4,8:

BKR (1613)
„Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh láska jest.“

ČEP (2001)

„Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“

B21 (2009)
„Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť Bůh je láska.“

ČSP (2009)
„Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“

SNC (2011)
„Kdo nemiluje, neví o Bohu nic, protože Bůh je láska.“

Ať čtete kterýkoliv překlad Bible, porozumíte z textu, že:

• 1. Bůh je láska.
• 2. Kdo nemiluje, nezná Boha.

Vyberte si jednu Bibli a tu používejte.

Kdo ji napsal?

Bible vznikla přirozeně, a přitom nadpřirozeným způsobem. Bůh inspiroval pisatele, kteří každý svými slovy zapsali, co jim bylo vnuknuto. Autorem je tedy Bůh.

Víte, že…? Pisatelů Bible bylo 49 a pocházeli z Evropy, Afriky i Asie. Byl to např. Mojžíš, původně princ na faraonově dvoře v Egyptě, pak utečenec; apoštol Jan, vězeň na ostrově Pathmos; židovský král David a další. Inspirováni Bohem psali knihy Bible prostí pastevci i králové, lidé nevzdělaní i vysoce vzdělaní, chudí i bohatí. Přestože byli různého vzdělání i postavení, přestože je mezi napsáním první a poslední knihy Bible rozdíl 1 600 let, je Bible v úžasném souladu.
Toto z lidských sil není možné. Bible je Boží dílo.

Příběh

Papyrus i pergamen, na něž se dříve psalo, podléhají zkáze. Proto nemáme originál Bible, jen její opisy. Po 2. světové válce vrcholila kritika Boha a Bible. Argument byl, že za ta tisíciletí přepisování se do Bible vloudily chyby a církev si tam napsala, co chtěla. V té době (1946/1947) našli tři beduínští pastevci
a pašeráci v jeskyni u Mrtvého moře (území dnešního státu Izrael) staré svitky, které prodali na bazaru. Byly mezi nimi i více než 2100 let staré svitky Bible. První reakce byla: „Teď se ukáže, jak je po tom mnohém přepisování všechno
jinak!“

Nakonec se to, co mělo být důkazem proti Bibli, ukázalo jako velmi silný důkaz její pravdivosti, protože nalezený text má doslovné znění, jaké máte ve své Bibli dnes. V 66 kapitolách textu proroka Izajáše se lišilo jen jedno slovo (o velikosti tří písmen), avšak význam zůstal stejný.

Jak ji číst?

Bible je knihovna 66 knih, napsaná před tisíci lety. Pokud se s Biblí seznamujete, začněte nejprve knihami Nového zákona (poslední třetina Bible). Až porozumím Novému zákonu, mohu lépe porozumět i Starému zákonu.
Kdo začne číst Bibli od prvních stránek jako „obyčejnou“ knihu, zpravidla u Třetí Mojžíšovy (Leviticus) skončí, protože zjistí, že ničemu nerozumí. A to by byla škoda. Před čtením je dobré v duchu poprosit Boha, aby mi dal porozumět tomu, co budu číst.

Najděte si někoho, komu můžete zavolat, pokud narazíte na obtížnou pasáž. S průvodcem rychleji porozumíte celé Bibli.

Osobní zkušenost čtenáře

Musím se přiznat k jedné věci. Já jsem nechtěl, aby Bůh existoval, protože kdyby ten Bůh byl, tak by měl právo mluvit mi do mého života. A to jsem nechtěl. Ale to, co jsem z Bible postupně poznával, mělo příliš velkou logiku a smysl, abych to ignoroval. Dnes jsem velmi rád, protože odpuštění, vnitřní pokoj a vše další, co jsem s vírou získal, nesouměřitelně převyšuje vše, co díky Bohu odešlo z mého života.

Pavel

Znát Bibli patří ke všeobecnému
přehledu vzdělaného člověka.