Svatyně
Společenství věřících působící v malebném kraji Sedlčanska.
Adventisté, Sedlčany, CASD, Sbor, Radim Passer, sobota,
2428
page-template-default,page,page-id-2428,page-child,parent-pageid-2721,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

SVATYNĚ

Boží plán

Boží plán s mým životem je být v souladu s vesmírem, který je naplněn Boží láskou. Myslet na dobro pro druhé, chtít dobro pro druhé, způsobovat dobro pro druhé. Hřích je minutí tohoto cíle. Pokud nechci dobro pro druhé, je v mém životě hřích. Důsledkem hříchu je smrt. Bůh nabízí Ježíše jako dar smíření. Důsledkem Božího odpuštění je nový (věčný) život v nové kvalitě.

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 6,23)

Svatyně je představení Božího plánu záchrany člověka ze smrti a řešení problému hříchu.

Víte, že…? Svatyně se skládá z nádvoří, svatyně a velesvatyně. Věřící měli přístup jen na nádvoří, do svatyně mohl pouze kněz. Do velesvatyně směl vstoupit jen velekněz 1× ročně na Den smíření. Oplocení odděluje svaté od nesvatého, Boží od všedního.

Více k významu Svatyně najdete zde:

Nádvoří

Když si člověk uvědomil, že udělal něco, co jej odloučilo od Boha, přichází do chrámu obětovat beránka (symbol Ježíše Krista). Vstupuje na nádvoří a jako první vidí oltář, na kterém je obětován beránek. Oltář je symbolem odpuštění, které Bůh nabízí. Na nádvoří je umyvadlo, symbol očištění (křtu) a nového života, ke kterému Bůh dává sílu. A to je vše, co člověk může pro nový život udělat. Tím ale zlo (hřích) neskončilo. Zbytek problému hříchu řeší Bůh.

Obětování beránka

Věřící vzal toho nejlepšího beránka (symbol Ježíše) ze svého stáda, vložil ruce na jeho hlavu a vyznal Bohu svůj hřích. Tím symbolicky to zlé ze sebe vložil na beránka a pak beránka zabil. Někdo nevinný zemřel pro můj hřích. Lidé si neuvědomují závažnost hříchu. Ten beránek za nic nemohl. Jeho smrt jednak ukazovala, jak závažný a odporný je hřích, jednak zbytečná smrt nevinného beránka pomáhá člověku neopakovat své špatné jednání, protože si uvědomuje hrozné důsledky takového konání.

Svatyně

Svatyně ukazuje, jak Bůh pomáhá člověku. Ve svatyni byl stůl s posvátnými chleby. Chléb symbolizuje Bibli, Boží slovo, kterým se denně sytíme, což nás mění. Svícen naplněný olejem symbolizuje působení Ducha Božího, který nás vede. Kouř kadidla, stoupajícího k nebi, symbolizuje modlitby – rozhovor člověka s Bohem. Čtení Bible, rozhovor s Bohem a vedení Duchem dává člověku sílu žít věrným způsobem, způsobovat dobro už tady a teď.

Velesvatyně

Ve velesvatyni (svatyně svatých) byla truhla, v níž byl uložen Boží zákon (Desatero), který vyjadřuje Boží charakter lásky. Truhla byla přikryta víkem (slitovnicí), symbolizujícím Boží slitování. Z každé strany truhly stála socha anděla, symbolizující nepadlé světy, které v úžasu sledují velký spor (o Boží charakter) mezi Kristem a satanem. Nad truhlou s Božím zákonem se zjevovala Boží sláva, symbol Boží přítomnosti.

Den smíření

Celý rok kněží vnášeli vyznané hříchy do svatyně v podobě několika kapek krve zabitých beránků. Krev symbolizovala Ježíšovu oběť a současně volala po potrestání původce zla. Jednou ročně velekněz vstoupil do velesvatyně, kde provedl obřad smíření. Po něm vyšel z chrámu a vložil všechny vyznané hříchy na hlavu připraveného kozla, který symbolizoval satana. Následné vyhnání kozla do pouště, kde zemřel, symbolizovalo závěrečný trest nad satanem a všemi, kdo odmítli Boží nabídku odpuštění a ponechali nějaké zlo ve svém životě.

Víte, že…? Nový zákon představuje Ježíše také jako velekněze v nebeské svatyni. (Žd 9,24) Pozemská svatyně je jen náznakem a stínem svatyně nebeské. (Žd 8,5) Ježíš přináší dokonalé spasení (záchranu), ty už k tomu nic nepřidáš. To je velmi osvobozující vědomí. Ježíš je tvým přímluvcem, obhájcem, zástupcem. (Žd 7,25; 1J 2,1) Po ukončení činnosti ve velesvatyni se Ježíš vrací na naši Zemi, nejen k ukončení zla, ale hlavně pro tebe.