Historie podle bible
Společenství věřících působící v malebném kraji Sedlčanska.
Adventisté, Sedlčany, CASD, Sbor, Radim Passer, sobota,
2396
page-template-default,page,page-id-2396,page-child,parent-pageid-2721,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Historie světa
podle Bible

někdy kolem
r. 4000 př. n. l.

Počátek

Ráj = láska, dobro, harmonie a dokonalost stvoření.
„všechno bylo velmi dobré.“ (Gn 1,31)

r. ???? př. n. l.

Neposlušnost

Také se tomu říká pád do hříchu. To je odchod od Boha, neposlušnost Boha. Důsledkem je, že jsme se stali smrtelní, začaly nemoci, sobectví, narušené vztahy. Na Zemi začalo zlo. Bůh miluje člověka, proto při pádu do hříchu slíbil lidstvu příchod svého syna Ježíše Krista, který zachrání člověka od smrti (Gn 3,15).

přibližně
r. 2400 př. n. l.

Celosvětová potopa

Zlo se tak rozmohlo, že na celé zeměkouli zůstala poslední rodina, která ještě žila čistě. Před přívalem zla už nebylo kam ustoupit. Bůh poslal Noeho, který desítky let varoval lidstvo a nabízel Boží plán záchrany. Každý, kdo poslechl, byl zachráněn. Z celé civilizace poslechlo Boha jen 8 lidí (Gn 6).

někdy kolem
r. 2300 př. n. l.

Rozdělení

Lidé stavěli babylonskou věž jako vyjádření vzpoury proti Bohu. Bůh tuto vzpouru ukončil zmatením jazyků (Gn 11,1–9).

Velikonoce
r. 1445 př. n. l.

Velikonoce

Mojžíš vyvádí izraelský národ z otroctví Egypta do zaslíbené země. Velikonoční beránek jako předobraz Ježíše a záchrany člověka z otroctví hříchu (Ex 12,21).

přibližně
r. 600 př. n. l.

Starobylé říše

Biblická proroctví naplněná během historie jednotlivých lidských říší nám ukazují, že Bůh má budoucnost ve svých rukou, oznamuje ji předem a že tomu, co Bůh řekne, můžeme důvěřovat. Proroctví končí návratem Ježíše Krista na naši Zemi a nastolením dobra (Da 2).

Babylonská říše 605–539 př. n. l.
(zlatá hlava Da 2; lev Da 7)
Médo-perská říše 539–331 př. n. l.
(stříbrné tělo Da 2; medvěd Da 7; beran Da 8)
Řecká říše 331–168 př. n. l.
(měděné boky Da 2; levhart Da 7; kozel Da 8)
Římská říše 168 př. n. l. – r. 476
(nohy ze železa Da 2; strašlivé zvíře Da 7)
Kámen = návrat Ježíše Krista (Da 2)

psána v letech
1000–500 př. n. l.

Proroctví o Ježíši Kristu

V budoucnu přijde Zachránce – hebrejsky Mesiáš, řecky Christos (Kristus), staročesky Spasitel, který zachrání člověka od věčné smrti.
Proroctví o Ježíši je v Bibli přes 300, nejznámější: Mi 5,1; Ž 22,19; Iz 53,7–12.

„Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak k němu přichází. Ukázal na něho a řekl: „Beránek Boží, který bere na sebe hříchy celého světa.“ (J 1,29)
„Konečně přišel čas a přiblížilo se Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh vzkazuje!“ (Mk 1,15)

Podle Ježíšova
prvního příchodu
počítáme letopočet

Ježíš

Nelze víc prokázat lásku než tím, že zemřete za toho, koho milujete. Ježíš z lásky k člověku přišel, aby zemřel za nás. Byl ukřižován, pohřben, třetího dne vzkříšen z mrtvých. Když odcházel z naší planety, slíbil, že se vrátí pro všechny, kteří přijali jeho nabídku nového života.

„Kdo nemiluje, neví o Bohu nic, protože Bůh je láska.“ (1J 4,8)
„Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život.“ (J 3,16)

r. 538–1798

Temný středověk

Církev pronásleduje Bibli – Boží slovo a věrné křesťany, kteří žijí podle Božího slova. (Zj 11,3)

r. 1844–20??

Varování lidstva

Bůh nás miluje a touží po tom, aby v našich životech nebylo žádné zlo. Až přijde účtovat se zlem, aby nemusel účtovat také s námi. (Více najdete v tématu: Poselství tří andělů, Zj 14,6–12)

„Není to tak, jak si někteří myslí, že by se s naplněním svých slibů opozdil. Spíše má s námi velkou trpělivost.
Nechce, aby byl někdo zničen, ale aby všichni zanechali své bezbožnosti a obrátili se k němu.“ (2P 3,9)

Více o tématu zde:

Zde stojíte

r. 20??

Poslední vzpoura

Poslechnu církev, nebo Boha?

r. 20??

Konec nespravedlnosti

Návrat (nebo také 2. příchod) Ježíše Krista – ukončení nespravedlnosti, zla, nemoci a smrti.

věčnost
(zde už čas
nehraje roli)

Radost bez konce

„On sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zj 21,3–4)

Život v lásce, dobru, zdraví a harmonii.