Budoucnost bible
Společenství věřících působící v malebném kraji Sedlčanska.
Adventisté, Sedlčany, CASD, Sbor, Radim Passer, sobota,
2101
page-template-default,page,page-id-2101,page-child,parent-pageid-2721,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Budoucnost
podle Bible

Nemusíme se bát budoucnosti, kterou neznáme, pokud do ní vstupujeme s Bohem, kterého známe.

Podle proroctví se můžeme těšit na návrat Ježíše Krista, který ukončí zlo, nemoci, smrt a obnoví svět plný harmonie, zdraví, lásky, vitality a věčného mládí. Ježíšovu příchodu budou předcházet události s fatálním významem pro každého člověka.

Zhoršující se situace

Proroctví ukazují na stále častější a intenzivnější války, zemětřesení, světový hlad, pandemie nemocí, ekonomické a morální problémy. Nespokojenost a zklamání z politiků povede k extremismu a ke hledání nového spasitele. Vznikne falešné náboženské probuzení založené na líbivých emocích a pocitech, nikoli na pokoře, studiu Bible a hledání Boží vůle.

„Když uslyšíte o válkách daleko i blízko, nebojte se. Ty musí přijít, ale nebude to ještě konec. Národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy. Ale to bude jen počátek hrůz.“ (Mt 24,6-8)

Poslední vzpoura

Bůh vložil zvláštní požehnání na sobotu. Lidská (církevní) tradice změnila den bohoslužby ze soboty na neděli, ale Bůh nic nezměnil. Podle proroctví se církve a stát spojí, aby jako den odpočinku prosadili a následně vynutili neděli. Vrcholem událostí bude, až satan napodobí Ježíšův návrat. Satan bude vypadat jako Kristus, vznešená bytost oslňující krásy, obklopen
nepopsatelnou slávou. Bude mluvit o lásce, o Bohu, bude uzdravovat a dělat zázraky, bude žehnat světitelům neděle. Takto bude svedeno do věčného zahynutí velké množství lidí, za které Ježíš zemřel a mohli být zachráněni. Oni však „neměli čas“ na Boha a Bibli znali jen povrchně. (Zj 13,14-17)

„… bude mluvit proti Nejvyššímu a bude pronásledovat svaté lidi, kteří slouží Nejvyššímu. Změní dobu určenou k bohoslužbám a Boží zákon.“ (Da 7,25)

Konec nespravedlnosti

Ježíš Kristus se vrátí a ukončí nespravedlnost, zlo, nemoci a smrt.

I nevěřící lidé si dnes uvědomují, že se něco blíží. Volání lidí: Kdyby byl Bůh, tak by nedopustil …, bude vyslyšeno. Ježíš z lásky k člověku přijde, aby ukončil vše špatné a zúčtoval se zlem. Každý člověk stane tváří v tvář Bohu. Lidé budou rozděleni na dvě skupiny. Jedni dostanou nový život, druzí o něj svým nynějším postojem a životem přišli. Jestli tomu dnes věří, na výsledek soudu nemá vliv.

„Proč tedy odsuzovat bratra a pohrdat jím? Všichni se přece budeme muset postavit před Boží soud.“ (Ř 14,10)

Radost bez konce

Život v lásce, dobru, zdraví a harmonii. Přestalo zlo, neexistuje sobectví ani nespravedlnost. Tento krásný život v nové kvalitě nikdy neskončí, proto se mu někdy říká život věčný. Podstata věčného života není v délce, ale v jeho nádherné kvalitě (harmonie, vztahy, zdraví, láska, vitalita, věčné mládí). Pro tento nový život Bůh počítá s každým člověkem, který miluje Boží hodnoty: lásku, odpuštění, čestnost, dobro, pokoj, milosrdenství … Jestli jsou tyto hodnoty blízké i tvému srdci, nenech si něco vzácného proklouznout mezi prsty. Zajímej se o Boha. On se o tebe zajímá. On tě miluje a záleží mu na tobě.

„On sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zj 21,3.4)

Jakou budoucnost
byste si přáli?