Boží prorok
Společenství věřících působící v malebném kraji Sedlčanska.
Adventisté, Sedlčany, CASD, Sbor, Radim Passer, sobota,
2488
page-template-default,page,page-id-2488,page-child,parent-pageid-2721,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Boží PROROK

Kdo je prorok?

Člověk, jehož prostřednictvím Bůh oznamuje svou vůli a svůj záměr.

„Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“ (2P 1,20–21)

Ellen G. Whiteová

* 26. listopadu 1827 v Gorhamu ve státe Maine,
† 16. cervence 1915 v Elmshaven, Kalifornie, byla Boží prorok.

Byla hluboce věřící členkou metodistické církve. V mládí se nechala inspirovat velkým hnutím, hlásajícím návrat Ježíše Krista, jenž měl nastat v roce 1843 nebo 1844. Když se tak nestalo, dostalo se jí zjevení, ve kterém byla ujištěna o správnosti počínání komunity, v níž žila. Z této skupinky věřících se o dvacet let později (1863) utvořila Církev adventistů sedmého dne.

Ellen G. Whiteová sama věřila a také učila, že Bible je nejvyšší normou pro církev a že její spisy nemají nahradit Bibli ani je nelze stavět s Biblí na stejnou úroveň. Ve své první knize, vydané v roce 1851, napsala: „Doporučuji ti, milý čtenáři, Slovo Boží (Bibli) jako pravidlo tvé víry a života. Tímto slovem budeme souzeni.“
Tento názor nikdy nezměnila. Poznala, že jejím posláním je vést lidi zpět k Bibli. „Jen málo se dbá na Bibli,“ řekla; proto „dal Pán menší světlo, které má lidi vést k většímu světlu.“

Víte, že…? Ellen G. Whiteová je nejpřekládanější spisovatelkou v celé historii literatury a nejpřekládanější americkou autorkou obou pohlaví.

Víte, že…? Adventisté sedmého dne věří, že Ellen G. Whiteová byla víc než jen nadaná spisovatelka; věří, že byla Bohem ustanovena jako zvláštní posel s úkolem přitáhnout pozornost světa k Bibli a pomoci lidem připravit se na Kristův druhý příchod.

Víte, že…? Svět na začátku devatenáctého století, kdy začala přinášet Boží poselství, byl světem mužů. Její prorocké povolání ji proto vystavilo velmi kritickému zkoumání.
Splnila biblická kritéria, jak poznat pravého proroka, a svým prorockým darem sloužila po celých sedmdesát let. Od roku 1844, kdy jí bylo sedmnáct, až do své smrti v roce 1915 obdržela od Boha více než dva tisíce vidění.

Víte, že…? Mnohé ze zdravotních rad, které dnes považujeme za samozřejmé, ukázal Bůh Ellen G. Whiteové ve vidění (v roce 1863) a adventisté sedmého dne je přijali a následně propagovali. To vše o desítky let dříve, než je začala doporučovat moderní lékařská věda (např. WHO vydala prohlášení o škodlivosti kouření v r. 1956).

Víte, že…? Manželé Whiteovi prožili značnou část svého života ve velké chudobě, protože většinu vydělaných peněz použili na službu lidem a šíření dobré zprávy (evangelia) o Boží lásce a návratu Ježíše. Manžel James White zemřel na přepracování ve svých 60 letech a Ellen G. Whiteová pracovala dalších 34 let až do své smrti sama.

Proč Bůh posílá proroky?

Po celou dobu existence lidstva, kdysi i dnes, Bůh promlouvá k lidem ústy proroků, povzbuzuje nebo napomíná, volá nás do své milující náruče.

Nejčtenější knihy

Za svého života Ellen G. Ehiteová napsala přes 5 000 článků a na 40 knih.

Mezi nejdůležitější patří: Cesta ke Kristu (v ČR vyšla také pod názvem Cesta k vnitřnímu pokoji), série Drama věků, Myšlenky z hory blahoslavenství a Výchova.

Série Drama věků obsahuje 5 knih, které srozumitelně popisují obsah Bible.

1. Na úsvitu dějin (počátek civilizace)
2. Od slávy k úpadku (období izraelských proroků a králů)
3. Touha věků (Ježíš)
4. Poslové naděje a lásky (počátek křesťanské církve)
5. Velké drama věků (od starověku přes středověk a současnost, včetně prorocké vize budoucnosti)

Knihy ke stažení:

Drama věků

Cesta ke Kristu

Víte, že…? Přibližně před 150 lety Bůh ukázal Ellen G. Whiteové budoucnost lidstva. Jsou to události, ve kterých nyní žijeme a které jsou ještě před námi. Přečíst si o tom můžete v knize Velké drama věků.
„Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“ (Am 3,7)